Å-huset

Å-Huset, Walmstedska gården, Sysslomansgatan 1,753 10 Uppsala


I år kommer SOLO hållas i Å-huset, vid Walmstedska gården pga att vårt "vanliga" ställe Galleri 1 renoveras.  Lokalen i Å-huset har även kvalitéer som är i linje med festivalens idé; en liten lokal som främjar ett intimt lyssnande och en nära upplevelse såväl för åhörare som utövare. Antalet publikplatser begränsade (ca 25 personer).


Vi gästar denna gång fotografen Penja Hesselbäcks utställning - Mörker för nybörjare.

Mörker för nybörjare

 

Vi är alla komna ur mörkret. Under en kort tid i början av vår existens är mörkret det enda vi känner till: ett tätt, kompakt mörker som omsluter och skyddar oss, vår trygghet.

 

När vi sedan föds möter vi ljuset, men lämnar ändå aldrig riktigt mörkret bakom oss. Det präglar och påverkar oss, vi både välkomnar och räds det, knyter föreställningar till det och låter det symbolisera egenskaper och känslor, som ondska och sorg.

 

Trots att mörkret varit och är vår ständiga följeslagare har avståndet mellan det och oss ökat. Vår värld fylls av allt mer artificiellt ljus, mörkret blir till något allt färre kan relatera till. Det här är en utställning för dem som glömt eller kanske aldrig riktigt lärt känna mörkret – mörker för nybörjare.

  

Darkness for beginners

 

We all come from darkness. For a short while at the beginning of our existence, darkness is all we know: a dense, compact darkness that surrounds and protects us, our safety.

 

Then, when we’re born, we meet with light but we never really leave darkness behind us. It defines us and influences us, we welcome and fear it, attach ideas to it, and let it symbolise qualities and emotions, like evil and sorrow.

 

Although darkness has been, and still is, our permanent companion, the distance between it and us has grown. Our world is being flooded by artificial light, and darkness is becoming something fewer and fewer of us can relate to. This is an exhibition for those who have forgotten, or perhaps never have got to know darkness properly – Darkness for Beginners.