SOLO #1, 16 november 2019

SOLO #1, 16 november 2019

Anna Lindal - Violin


Bakgrund som konsertmästare och professor och nu frilansande violinist inom främst kammarmusik och fri improvisation inom experimentella och samtida uttryck men även inom barock och klassisk repertoar. Ingår i ett antal olika aktiva ensembler inom kammarmusik såsom exempelvis Lipparella och Makadam samt i ensemble Skogen, Fire! Orchestra, Revoid oktett, violinduo med Eva Lindal mm. Har samarbetat med många tonsättare och drivit tvärkonstnärliga samarbeten med bland andra Karl Dunér, Lotta Melin, Katarina Eismann och Ann Rosén. 


Lisa Ullén - Piano


A native of Seoul, Korea,  Lisa Ullén grew up in the northern part of Sweden, and is based in Stockholm.

She is a graduate of the Royal Musical Academy in Stockholm, Sweden, where she studied classical piano in the late 1980s and early 1990s. Since the late 1990s, she has devoted herself entirely to improvised music, in the form of free jazz as well as avant garde and contemporary classical and experimental music. A versatile player with a singular musical vision, Ullén has repeatedly proven her ability to imprint her absolute sense for tonal texture on whatever musical context she appears in.

Internationally recognized as a distinctive and uncompromising musician and composer, Ullén over the last decade has produced more than fifteen albums.

Ullén has collaborated extensively with many well-known Swedish artists and dancers, and has also scored several dramatic productions. She’s also performed and recorded music by contemporary composers .

In 2018 she released the triple album Piano Works and Ep Sekvenser och Lager on her own label Disorder.

In Oktober 2018 Lisa Ullén was awarded the  Jazzcomposer of the Year-prize by the Swedish Radio

“Extraordinary is all I can say as I dive in to her unique approach. …Amazing piano, some of it prepared, which should appeals to fans of John Cage as well as of Cecil Taylor”.

                                              — Bruce Lee Gallanter, Downtown Music Gallery


Photo © Pawel Karnowski.

Johan Arrias - Altsaxofon


ett sparsmakat utforskande av altsaxofonen inom den nutida ljudpraktikens kontext - en musik i ruiner.


Pour Alto Seul är Arrias första soloarbete. Det kom till som resultat av en arbetsperiod i början av 2018 och gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av artisten, utan utgörs av ett utforskande utifrån mer specifika förtecken. I 8 spår med starka musikaliska identiteter utforskar Arrias saxofonen som ensam röst och ljudkälla, och även i viss mån sin egen identitet. Inspelningarna ger en känsla av att befinna sig ensam bland ruiner; en ödelagd miljö, en kal men löftesrik och spännande plats full av minnen, mörker, oklarheter och möjligheter. Om ansatsen till arbetet kom ur intresset för saxofonen i sig själv, resonans, ljud, musikalisk identitet och uttryck, så visade sig urvalsprocessen och efterbearbetningen komma att handla mer om Arrias personliga identitet och funderingar kring en brokig bakgrund vilken utgörs av en farfar från Surinam som flydde andra världskrigets Europa och kom att förenas med farmodern från Pajala, i Jönköping.

Photo: Felix Buebl